1403/04/03
کوهیار محسن پور

کوهیار محسن پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01135302601

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Identification of South Indian Muslims by Sequencing the Control Region of Mitochondrial DNA somayyeh samehsalari, Koohyar Mohsenpour, Adimoolam Chandrasekar (2023)
Sequence-length variation of mtDNA HVR-I C-stretch in the Muslim population of South India Koohyar Mohsenpour, Adimoolam Chandrasekar, somayyeh samehsalari (2021)
Detection of HLA class II alleles in the Muslim population of South India Koohyar Mohsenpour, Adimoolam Chandrasekar (2019)
Mandibular and maxillary canine as a tool for sex determination Koohyar Mohsenpour, M.R GANGADHAR, somayyeh samehsalari (2017)
مقاله ارائه شده
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
تحلیل داده های کیفی کوهیار محسن پور (1402)
روش تحقیق کیفی کوهیار محسن پور (1402)
دوره آموزش نرم افزار MAXQDA کوهیار محسن پور (1400)