19 خرداد 1402
جمال قاسمي

جمال قاسمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن: 01135302902
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان Radon Transform and Dynamic Programming for the Persian Handwritten Zip Code Recognition
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Radon Transform, Dynamic Programming, Optical Character Recognition, Persian Handwritten.
مجله International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications
شناسه DOI http://dx.doi.org/10.1504/IJISTA.2016.10000780
پژوهشگران جمال قاسمی (نفر اول) ، محمد سفیدگرنیا امیری (نفر دوم) ، رضا قادری (نفر سوم) ، جلیل راسخی (نفر چهارم)

چکیده

Pattern recognition is one of the major research areas in computer sciences. Optical Character Recognition (OCR) as one of the pattern recognition topics has specifically attracted the interests of many researchers. This paper presents a method for offline Persian numeral character recognition. It uses Radon transform for feature extraction and a combination of Dynamic Programming with KNN for its recognition task. For the simulations, the Persian postal zip code database of 800 samples has been employed, providing a recognition accuracy of 94.1%.