18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان Study on heavy metals (Chromium, Cadmium, Cobalt and Lead) concentration in three pelagic species of Kilka (Genus Clupeonella) in the southern Caspian Sea
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Caspian Sea, Chromium, Cadmium, Cobalt, Lead, Kilka
مجله IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران حسن تقوی جلودار (نفر اول) ، حسن فضلی (نفر دوم) ، عبدالرسول سلمان ماهینی (نفر سوم)

چکیده

ندارد