1403/03/31
حسن تقوی جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی
نشانی:
تلفن: 01135302922

مشخصات پژوهش

عنوان
Study on heavy metals (Chromium, Cadmium, Cobalt and Lead) concentration in three pelagic species of Kilka (Genus Clupeonella) in the southern Caspian Sea
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
Caspian Sea, Chromium, Cadmium, Cobalt, Lead, Kilka
سال
2016
مجله IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES
شناسه DOI
پژوهشگران Hassan Taghavi Jelodar ، Hasan Fazli ، Abdolrasoul Salman Mahini

چکیده

ندارد