1403/03/24
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Acid Blue 25 توسط نانوجاذب هیدروکسی آپاتیت عامل دار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رنگ Acid Blue 25، جذب سطحی، هیدروکسی آپاتیت عامل دار شده، سینتیک جذب، ایزوترم جذب
سال 1396
پژوهشگران فاطمه درویش علی پور ، حمیدرضا غفوری طالقانی ، محسن قربانی ، حامد سلیمی کناری

چکیده

رنگ Acid Blue 25 یکی از رنگهای اسیدی بوده که در صنایع نساجی و رنگرزی کاربرد دارد. به دلیل سمیت و سرطانزا بودن این رنگها میتوانند محیط زیست را آلوده و سلامت انسان را به خطر بیاندازند . این تحقیق با هدف بررسی مدل های ایزوترم و سنتیک نانو جاذب هیدروکسیآپاتیت عاملدار شده در حذف یا کاهش رنگ Acid Blue 25 از محلولهای آبی انجام شد. نتایج نشان دادند که سینتیک و ایزوترم جذب به ترتیب با مدل شبه درجه دو و فروندلیچ مطابقت بیشتری دارند.