08 خرداد 1402
حامد سليمي كناري

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Acid Blue 25 توسط نانوجاذب هیدروکسی آپاتیت عامل دار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رنگ Acid Blue 25، جذب سطحی، هیدروکسی آپاتیت عامل دار شده، سینتیک جذب، ایزوترم جذب
پژوهشگران فاطمه درویش علی پور (نفر اول) ، حمیدرضا غفوری طالقانی (نفر دوم) ، محسن قربانی (نفر سوم) ، حامد سلیمی کناری (نفر چهارم)

چکیده

رنگ Acid Blue 25 یکی از رنگهای اسیدی بوده که در صنایع نساجی و رنگرزی کاربرد دارد. به دلیل سمیت و سرطانزا بودن این رنگها میتوانند محیط زیست را آلوده و سلامت انسان را به خطر بیاندازند . این تحقیق با هدف بررسی مدل های ایزوترم و سنتیک نانو جاذب هیدروکسیآپاتیت عاملدار شده در حذف یا کاهش رنگ Acid Blue 25 از محلولهای آبی انجام شد. نتایج نشان دادند که سینتیک و ایزوترم جذب به ترتیب با مدل شبه درجه دو و فروندلیچ مطابقت بیشتری دارند.