1403/04/01
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
مواد تغییر فاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره‌سازی انرژی حرارتی: تاثیر کسر حجمی فاز پراکنده بر خواص حرارتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مواد تغییر فاز نانوامولسیونی
سال 1402
پژوهشگران سیده پانته آ حسینی لرگانی ، حامد سلیمی کناری ، احمدعلی ربیع نتاج درزی ، سید رضا نبوی

چکیده

مواد تغییر فاز نانوامولسیونی با قابلیت ذخیره و آزادسازی انرژی حرارتی و به دلیل خواص انتقال حرارتی مناسب، پایداری و قابلت ادغام با سیستم‌های حرارتی موجود، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، نانوامولسیون‌های پارافین RT42 با استفاده از روش فراصوت تهیه شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کسر حجمی پارافین بر خصوصیات حرارتی و پایداری نانوامولسیون‌ها است. مطابق نتایج با افزایش کسر حجمی فاز پراکنده از 10 به %45، سوپرکولینگ از °C 8/12 به °C 7/8 کاهش یافت. با افزودن نانوذرات Fe3O4 به عنوان عامل هسته‌زا با غلظت %4، سوپرکولینگ به میزان °C 5/2 کاهش پیدا کرد.