1403/04/01
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت و ارزیابی خواص فیریکی و شیمیایی زخم پوش هیدروژلی بر پایه پلی وینیل الکل و کیتوسان با فعالیت ضد میکروبی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، زخم پوش، فعالیت ضد میکروبی، انجماد-خشک
سال 1400
پژوهشگران صالح عاج(دانشجو)، محمد تقی خراسانی(استاد مشاور)، حسن عادلی(استاد راهنما)، حامد سلیمی کناری(استاد راهنما)

چکیده

زخم‌پوش‌های هیدروژلی به دلیل ایجاد محیط مرطوب برای بهبود زخم، نرخ نفوذ پذیری مناسب بخار آب و همچنین جلوگیری از نفوذ میکروب به داخل زخم از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از سویی بارگذاری اسانس دارچین به عنوان یک عامل ضد میکروبی و آنتی باکتریالی در سیستم هیدروژلی، می‌تواند یک روش مناسب برای بهبود زخم‌های عمیق -باشد. هدف از این مطالعه بررسی بارگذاری غلظت‌های مختلف اسانس دارچین (8-2%) در داخل هیدروژل پلی‌وینیل-الکل/کیتوسان با استفاده از فرآیند ذوب-انجماد می‌باشد. در این رابطه، مطالعات طیف سنج فوریه مادون قرمز برهمکنش بین پلیمرهای پلی‌وینیل‌الکل، کیتوسان و اسانس دارچین را نشان داد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی ساختار متخلخل و منافذ بهم پیوسته را به نمایش گذاشت که میانگین اندازه منافذ هیدروژل‌ها در بازه‌ی (33-12) میکرومتر بدست آمد. برهمین اساس، میزان تخلخل و نرخ نفوذ پذیری مناسبی g/m^2.day) 1650-2571) در هیدروژل‌ها بدست آمد که بیانگر توانایی آن‌ها برای ایجاد یک محیط مرطوب برای بهبود زخم می باشد. نتایج بدست آمده از بررسی زاویه تماس، اثرگذاری مستقیم غلظت اسانس دارچین بر روی زاویه تماس هیدروژل‌ها را نشان داد. همچنین مطالعات تورم در محلول بافر فسفات (pH=7.4) نشان داد که با افزایش غلظت اسانس دارچین، تورم تعادلی و نرخ تورم کاهش یافت. همچنین در مراحل اولیه تورم، نفوذ حلال از مکانیزم غیرفیکی پیروی می‌کند و برای مدت زمان طولانی‌تر رفتار تورم هیدروژل‌ها تحت مدل سینتیکی مرتبه دوم قرار گرفت. مطالعات رهایش اسانس دارچین از هیدروژل‌ها در محلول بافر فسفات (pH=7.4) نشان داد که در ساعات اولیه (8) یک انفجار رهایش اتفاق افتاد و در ادامه یک رهایش پایدار در طی 72 ساعت بدست آمد که بیشترین رهایش اسانس به میزان 55 درصد در هیدروژل PVA/Cs/%2EsO بدست آمد. در این مطالعه از مدل‌های سینتیکی مختلف از جمله مرتبه صفر، مرتبه اول، هیگوچی،کورسمیر-پپاس و هیکسون برای تعیین مکانیزم رهایش اسانس دارچین از هیدروژل‌ها استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج تجربی مشخص شد رهایش اسانس دارچین از ماتریس پلیمری از نوع نفوذ غیر-فیکی پیروی می-کند و همچنین مدل هیگوچی بیشترین ضریب همبستگی (R2=0.99) را در بین مدل‌ها نشان داد. علاوه بر این سمیت سلولی نمونه‌ها با استفاده از آزمون MTT ارزیابی شد که بعد از بارگذاری اسانس دارچین در ساختار هیدروژل هیچ گونه سمیتی نشان نداد که زنده مانی همه‌ی نمونه‌های هیدروژلی بالاتر از 70 درصد بدست آمد. خواص آنتی باکتریال مناسبی در نمونه‌های هیدروژلی بر روی دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، هیدروژل‌های محتوای اسانس دارچین بارگذاری شده، کاندیدای مناسبی در زخم‌پوش به شمار می‌آیند.