1403/03/24
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و ارزیابی هیدروژل بر پایه پلی وینیل الکل/کیتوسان/روغن گیاهی برای کابرد مهندسی بافت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، پلی وینیل الکل، کیتوسان،روغن گیاه
سال 1400
پژوهشگران صالح عاج ، حامد سلیمی کناری ، حسن عادلی

چکیده

استفاده از زخم پوش هیدروژلی به دلیل ساختار سه بعدی و شبکه ای آنها، حامل های مناسب دارو در روند بهبود زخم به شمار می-آیند. در این مطالعه زخم پوش هیدروژلی با پایه پلیمر مصنوعی پلی وینیل الکل و پلیمر طبیعی کیتوسان و بارگذاری داروی گیاهی اسانس دارچین با استفاده از اتصالات عرضی فیزیکی تهیه شد. در این راستا ساختار فیزیکی و مورفولوژی داخلی زخم پوش هیدروژل PVA/Cs و هیدروژل های حاوی اسانس دارچین با استفاده از طیف سنج مادون قرمز با تبدیل فوریه (FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حضور درصد وزنی های مختلف اسانس دارچین در ماتریس پلیمری در کنترل تورم و نرخ نفوذ پذیری بخار آب، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان داد حضور اسانس دارچین در ماتریس پلیمری، بر اندازه منافذ و همچنین مکانیزم تورم و نرخ نفوذ پذیری تاثیرگذار است. این زخم پوش هیدروژلی کاندیدای مناسبی در روند بهبود زخم به شمار می آید.