08 خرداد 1402
حامد سليمي كناري

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر تأثیر شرایط فرایندی پخت بر منحنی های آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی رزین اپوکس ی دی گلیسیدیل اتر بیسفنول آ پخت شده با عوامل ایمیدازولی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رزین اپوکسی ، عامل پخت ، آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی، شرایط فرایندی
پژوهشگران محمد رفیعی (نفر اول) ، سید مرتضی مظفری (نفر دوم) ، حامد سلیمی کناری (نفر سوم)

چکیده

رزینهای اپوکسی پلیمرهای گرماسختی هستند که به طور گسترده در کاربردهای مختلف نظیر کامپوزیتها، چسب ها، رنگها و کفپوشها استفاده می شوند. رزینهای اپوکسی، به رزینهای اپوکسی گلیسیدیل و اپوکسی غیرگلیسیدیل دسته بندی می شوند . متداولترین رزینهای اپوکسی مصرفی، بر پایه دی گلیسیدیل اتر بیسفنول آ (DGEBA) می باشد. رزینهای اپوکسی برای پخت به مواد شیمیایی نیاز دارند که عوامل پخت نامیده می شوند. نوع عوامل پخت و همچنین شرایط فرایند پخت رزین اپوکسی نقش مهمی در کاربرد و خواص آن دارند. اثر شرایط فرایند پخت از قبیل نرخ حرارت دهی، برنامه های دمایی و زمانی پخت، زمان ماندگاری عامل پخت، حضور نانو مواد و غلظت عوامل پخت ایمیدازولی بر خواص دینامیکی مکانیکی حرارتی سامانه رزین اپوکسی پخت شده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزا یش زمان ماندگاری عامل پخت با دیواره اپوکسی جامد، رزین اپوکسی مایع به درون رزین اپوکسی جامد نفوذ می کند و سازگاری دو رزین بهبود و به تبع مدول ذخیره ای رزین پخت شده افزا یش می یابد .