1402/12/07
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت منابع انسانی پیشرفته( مباحث نوین)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی، استراتژی منابع انسانی، مدیریت استعداد
سال 1397
پژوهشگران عباسعلی حاجی کریمی ، ابوالحسن حسینی

چکیده

امروزه مدیریت منابع انسانی در حال تجربه کردن فشار زیادی برای تغییر است. تغییرات در اقتصاد، جهانی شدن، تنوع داخلی و تکنولوژی، تقاضاهای جدیدی را برای سازمان ها ایجاد کرده اند با این حال این چالش ها فرصت هایی را برای منابع انسانی و سازمان ها فراهم کرده است. «چالش ها و فرصت های مؤثر بر آینده مدیریت منابع انسانی» عنوان مقاله ای است که (استون و دِدریک ، 2015) با هدف بررسی چالش ها و فرصت هایی که بر آینده ی منابع انسانی اثر می گذارند، انجام داده اند. این دو محقق چگونگی تأثیرگذاری تحولات اقتصادی، جهانی شدن، تنوع داخلی و تکنولوژی بر منابع انسانی را بررسی کردند و چالش های پیش رو را به طور خلاصه اینگونه بیان می کنند: یکی از چالش های عمده که بر آینده ی فرآیندهای HR تأثیر می گذارد، تغییر از تولید به یک خدمت یا اقتصاد مبتنی بر دانش است، در این صورت بدون شک باید از واژه کارکنان دانشی بجای سرمایه انسانی بهره برد. در این خصوص باید اشاره کرد که سرمایه این سازمان ها بدون شک دانش و اطلاعات در اختیار کارکنانش می-باشد که عامل نوآوری و جهش سازمان هستند. بر این اساس تاکید بر سرمایه فکری سازمان بسیار پراهمیت تر از قبل خواهد بود. آنها افزایش جهانی شدن را دومین عامل تغییر در فرآیندهای HR می دانند. سازمان هایی که در یک محیط جهانی کار می کنند با تعدادی چالش جدید مواجه هستند که شامل تفاوت های زبان و فرهنگ کارکنان و تغییرات در نظام های اجتماعی، سیاسی و حقوقی می شود. بنابراین سازمان های چندملیتی با سؤالاتی از جمله اینکه چگونه یک فرهنگ سازمانی منسجم ایجاد کنند؟ چگونه مدیران را برای کار در یک محیط فرهنگی متنوع و جدید آماده کنند؟ و اینکه از چه شیوه هایی برای سازگار کردن منابع انسانی خود در محیط جدید استفاده کنند؟ مواجه خواهند شد. رشد تنوع به عنوان سومین عامل شناسایی شده است. سازمان ها با تغییرات زیادی در ترکیب جمعیت روبرو هستند. به طور خاص، انتظار می رود که جمعیت تا سال 2060 (اداره سرشماری ایالات متحده آمریکا، 2014) مسن تر باشد. به عنوان مثال، تا سال 2060، از هر 5 آمریکایی یک نفر 65 ساله یا بالاتر خواهد بود و تعداد افراد سالم برای کار در جمعیت (سنین 18 تا 64 سال) از 62.7 درصد به 56.9 درصد کاهش می یابد. با توجه به تغییرات مربوط به سن، انتظار می رود که نسل جوانتر از گروه های قبلی، متفاوت باشند. در نتیجه