18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی رابطه بین عملکرد زنجیره تامین با عملکرد سازمانی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عملکرد زنجیره تامین,مدیریت زنجیره تامین,عملکرد سازمانی
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول) ، محمد رضا طبیبی (نفر دوم) ، علی حسینی (نفر سوم)

چکیده

امروزه شرکت های تجاری دریافتند به تنهایی قادر به انجام همه امور نیستند و به این ترتیب علاوه بر مدیریت امور داخلی نیازمند مدیریت و نظارت بر منابع خارجی نیز می باشند و بسیاری از فعالیت هایی که در داخل سشازمان انجام می شد به خارج از آن انتقال یافته است. با توجه به نقش روزافزون زنجیره تامین و افزایش میزان همکاری سازمان ها به نظر می رسد ارزیابی عملکرد زنجیره تامین و میزان تاثیر آن بر تمامی ابعاد عملکرد سازمانی بیش از پیش دارای اهمیت شایانی شده باشد.برای هر یک از این دو مفهوم (عملکرد زنجیره تامین) و (عملکرد سازمانی) تعاریف و ویژگی های بسیاری ارائه شده اما بحث در مورد مفهوم ارزیابی و مدیریت زنجیره تامین همچنان ادامه دارد. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی ادبیات مرتبط با این دو مفهوم و با تحلیل محتوای پژوهش های پیشین تعاریف گوناگونی که از عملکرد زنجیره تامین و عملکرد سازمانی ارائه شده مورد بررسی قرار گیرد.با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای ,مطالعه اسناد,کتاب ها,مقالات و مدارک موجود در اینترنت,مجلات تخصصی جهت شناسایی مفاهیم مورد نظر استفاده شد.در ابتدای مفهوم زنجیره تامین مورد واکاوی قرار گرفته و تعاریف مرتبط با آن ارائه شد و در ادامه مفهوم و تعاریف گوناگون ارائه شده از مدیریت زنجیره تامین جمع آوری شد,در انتها مفهوم عملکرد سازمانی بررسی شده,بدین ترتیب که در ابتدا با مرور پژوهش های صورت گرفته در این زمینه تعاریف گوناگون مرتبط با آن ارائه گردیده است.