07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان نقش مديريت استعداد در تامين و حفظ منابع انساني مستعد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین, وزارت صنعت, معدن و تجارت
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (ارائه دهنده پژوهش در سامانه)

چکیده

ثبت نشده‌است!