1402/12/06
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش مدیریت استعداد در تامین و حفظ منابع انسانی مستعد
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال
2012
مجله فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين, وزارت صنعت, معدن و تجارت
شناسه DOI
پژوهشگران Aboalhasan Hosseini

چکیده

ثبت نشده‌است!