1403/04/01
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثربخشی گروه و هوش هشتگانه افراد در مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت بازرگانی
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال
2008
مجله نشريه چشم انداز مديريت دانشگاه شهيد بهشتي
شناسه DOI
پژوهشگران Aboalhasan Hosseini

چکیده

ثبت نشده‌است!