07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثربخشي گروه و هوش هشتگانه افراد در مركز نوسازي و تحول اداري وزارت بازرگاني
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله نشریه چشم انداز مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (ارائه دهنده پژوهش در سامانه)

چکیده

ثبت نشده‌است!