1403/03/25
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی صنعت بیمه کشور (از سال 74-85)
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال
2007
مجله ارائه شده به مدير كل دفتر بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
شناسه DOI
پژوهشگران Aboalhasan Hosseini

چکیده

ثبت نشده‌است!