1402/12/06
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مولد و نوآوری
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال
2004
مجله نشريه پيام مديريت, دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
شناسه DOI
پژوهشگران Aboalhasan Hosseini

چکیده

ثبت نشده‌است!