18 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی و مکان یابی اراضی مازندران برای احداث و توسعه شهرکهای صنعتی استان براساس استانداردها و شاخصهای مصوب استان مازندران
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مکان یابی اراضی، شهرک صنعتی، اولویت بندی اراضی
پژوهشگران ابوالحسن حسینی (نفر اول)

چکیده

پدیده ایجاد تجمع های صنعتی برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم در کشور انگلستان بکار برده شد و در سال های بعد در بسیاری از کشورهای صنعتی غرب به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد صنعتی بکار رفت، بعد از جنگ جهانی دوم استراتژی ایجاد نواحی صنعتی بطور فزاینده ای در کشورهای در حال توسعه به مرحله اجرا درآمد. براین اساس توجه به موضوع مکانیابی و مطالعات مربوط به آن به یکی از دغدغه های اصلی و یکی از عناصر کلیدی در موفقیت و بقای مراکز صنعتی تبدیل گردیده است. مطالعات مکان یابی چه در سطح خرد و کلان و یا در سطح ملی و بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این میان طراحی الگوی مناسب با توجه به شرایط مختلف زیستی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اهمیت این مطالعات به اندازه ای است که به تازگی در مورد مراکز فعال نیز، این مطالعات دوباره صورت می گیرد و در برخی از موارد منجر به تغییر محل واحد صنعتی نیز می شود. چراکه مطالعات مکان یابی درست و مناسب، علاوه بر تاثیر اقتصادی بر عملکرد واحد صنعتی، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. با توجه به موارد مذکور، ضرورت و اهمیت مبحث فوق به سفارش شرکت محترم شهرکهای صنعتی استان به دانشگاه مازندران در قالب طرح شناساسی لکه های مناسب صنعتی در پهنه استان در قالب چهار فاز صورت گرفت. در فاز اول شناسایی و معرفی اجمالی از صنعت استان،قوانین مرتبط با این حوزه، وضعیت جمعیت شناختی استان و در ادامه وضع موجود شهرکها و نواحی صنعتی استان از منظر زیرساختهای شهرکها و توانمندی و نقاط ضعف آن مطرح گردید. در فاز دوم به بحث طراحی مدل مناسب برای ایجاد یک شهرک صنعتی استاندارد براساس مطالعات و تحقیقات داخلی و خارجی و نظرسنجی از خبرگان و متخصصان این حوزه پرداخته شد که در نتیجه مدل مناسب و مطلوب برای ایجاد شهرک صنعتی طراحی گردید. در فاز سوم طرح بطور کامل به روش تحقیق و تحلیل داده ها و نقشه های مورد استفاده پرداخته شد. در این طرح از روش AHP فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان ابزاری که براحتی می تواند با این حجم انبوه از داده ها کار کرده و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد استفاده گردید. در نهایت و در فاز 4 طرح با توضیح وضعیت هریک از شاخصهای تدوین شده براساس مدل طراحی شده پهنه های مناسب برا