07 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل و ارزيابي كاربرد روش تحليل سلسله مراتبي فازي در اولويت بندي سناريوهاي توسعه گردشگري روستايي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آینده پژوهی؛ گردشگری روستایی؛ سناریونویسی؛ تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ استان مازندران
مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
شناسه DOI
پژوهشگران شهاب الدین شمس (نفر اول) ، ابوالحسن حسینی (نفر دوم) ، رادمان خورشیدیان (نفر سوم)

چکیده

استان مازندران یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری در کشور است. هدف پژوهش پیش رو بررسی سناریوهای ممکن آینده توسعه گردشگری روستایی در استان مازندران و اولویت بندی این سناریوها بر اساس دو شاخص مطلوبیت و احتمال است. برای دستیابی به این هدف از شیوه سناریونویسی در علم و هنر آینده پژوهی و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. یافته های این پژوهش به مطلوب و محتمل بودن سه سناریو؛ توسعه گردشگری سلامت، گردشگری روستاهای بکر و گردشگری خوراک اشاره دارد و بنابراین می توان نتیجه گرفت سرمایه گذاری در حوزه تحقق این سه سناریو می تواند راهکار خوبی برای توسعه گردشگری روستایی در استان مازندران باشد.