1403/03/03

حسن محمودیان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0510-4816
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: بابلسر، بلوار دانشگاه، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه روان شناسی، ساختمان فارابی
تلفن: 01135303000

تحصیلات

  • دکترای تخصصی روان سنجی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ایران (1392 - 1398)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی ارشد روان سنجی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ایران (1387 - 1390)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی روان شناسی عمومی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، ایران (1383 - 1387)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر