1403/02/29
حشمت اله علی نژاد

حشمت اله علی نژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9111144735

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی نانو زیست کاتالیزگر هایی نظیر لیپاز تثبیت شده بر روی نانوذرات اکسید آهن و کاربرد آنها در سنتز ترکیبات هتروسیکل مانند اسپیروبنزوتیازین کرومن ها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
واکنش سه جزیی، نانوزیست کاتالیزگر، 4،1-اسپیروبنزوتیازین، 4،1-بنزوتیازپین، 5،2-دی اکسوپیرولیدین، آنتی اکسیدان، ضد باکتریایی، ضد قارچ، سنتز نامتقارن
سال 1395
پژوهشگران سعدیه مهاجر(دانشجو)، حشمت اله علی نژاد(استاد مشاور)، سکینه اصغری قراخیلی(استاد مشاور)، ربابه بهارفر(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله، لیپاز‎ ‎ (آسپرژیلوس نایجر) تثبیت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن ( Fe3O4 NPs@Lipase ) به عنوان نانوزیست کاتالیزگر با روش زیر سنتز شد و با روش های XRD، TEM، SEM، VSM شناسایی شد. همچنین رفتار لیپاز تثبیت شده نسبت به لیپاز تنها در pH و دماهای مختلف، در حلال قطبی و غیر قطبی مورد بررسی قرارگرفت. سپس سه دسته از ترکیبات هتروسیکل مهم و فعال زیست شناختی شامل مشتقات 4،1-اسپیروبنزوتیازین، 4،1-بنزوتیازپین و 5،2-دی اکسوپیرولیدین در مجاورت این نانوزیست کاتالیزگر‎ ‎ناهمگن‎ ‎ و قابل بازیافت در شرایط ملایم سنتز شدند. 1) سنتز مشتقات دی هیدرواسپیرو4،1-بنزوتیازین-3،2-کرومان با استفاده از واکنش سه جزیی مشتقات کومارین 3-کربوکسیلیک اسید، مشتقات ایزوسیانید و 2-آمینو تیوفنول در حلال دی اکسان و در مجاورت نانوزیست کاتالیزگر Fe3O4 NPs@Lipase انجام گرفت. 2) سنتز دسته جدیدی از مشتقات 4،2-دی اکسوبنزو‎[b]‎ ‎]‎ 4،1 ‎[‎ تیازپین-3-ایل، با استفاده از واکنش سه جزیی مشتقات کومارین 3- کربوکسیلیک اسید، مشتقات ایزوسیانید و 2-آمینو تیوفنول در حلال اتانول و در مجاورت نانوزیست کاتالیزگر Fe3O4 NPs@Lipase صورت گرفت. 3) سنتز ترکیبات مهم زیست شناختی حاوی هسته پیرولیدین، از واکنش سه جزیی مشتقات کومارین 3-کربوکسیلیک اسید، ایزوسیانید و تیواوره در حلال دی اکسان و در مجاورت نانوزیست کاتالیزگر Fe3O4 ‎NPs @Lipase در ادامه خواص آنتی اکسیدانی، ضد باکتریایی ، ضد قارچ و اثر سمییت سلولی ترکیبات سنتزی مورد بررسی قرار گرفت. بعلاوه، از نانوزیست کاتالیزگر Fe3O4 NPs@Lipase در استری شدن نامتقارن و تراکم آلدولی نامتقارن استفاده شد.