06 فروردین 1402
حميد عمادي

حمید عمادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانوشیمی
تلفن: 011-35302344
دانشکده: دانشکده شیمی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی نانو مواد معدنی ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1394)
  عنوان رساله: تهیه و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی بر پایه اکسید آهن و فریت و بررسی برخی از کاربردهای آنها
 • فوق لیسانس علوم و فناوری نانو-نانو شیمی ، دانشگاه کاشان ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: تهیه و شناسایی نانو ساختارهای سرب (II) سولفید به روش هیدروترمال و نانو ذرات نقره (I) سولفید با روش سونوشیمی و بررسی کاربرد آنها در حذف یون های سنگین از آب
 • لیسانس شیمی کاربردی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1384 - 1388)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سنتز نانو مواد
 • تهیه و بررسی نانو ساختارهای هسته@پوسته
 • نانو مواد مغناطیسی
 • سیستم های دارو رسانی مبتنی بر نانو مواد مغناطیسی
 • تهیه عوامل کنتراست برای تصویربرداری پزشکی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohamadreza Shakiba, Seyed Reza Nabavi, Hamid Emadi, Mahdi Faraji (2021) Development of a superhydrophilic nanofiber membrane for oil/water emulsion separation via modification of polyacrylonitrile/polyaniline composite POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES: 32; 1301-1316
2
Faezeh Moghzi, Janet Soleimannejad, Hamid Emadi, Jan Janczak (2020) 0D to 3D PrIII metal–organic networks crystal engineered for optimal iodine adsorption Acta Crystallographica Section B-Structural Science Crystal Engineering and Materials: 76; 779-788
3
Majede Modheji, Hamid Emadi, Hossein Vojoudi (2020) Efcient pre‑concentration of As(III) in food samples using guanidine‑modifed magnetic mesoporous silica JOURNAL OF POROUS MATERIALS: 27; 971-978
4
Malakeh Malekzadeh, Shahrokh Abbasi-Rad, Joyce H. Keyak, Mahnaz Nabil, Mojgan Asadi, Nazanin Mobini, Parisa Naghdi, Hamid Emadi, Hamidreza Saligheh Rad, Mohammad Bagher Shiran (2020) Liquid Calibration Phantoms in Ultra-Low-Dose QCT for the Assessment of Bone Mineral Density JOURNAL OF CLINICAL DENSITOMETRY: 23; 108-116
5
Hamid Emadi, Ali Nemati Kharat (2019) Multicomponent synthesis of propargylamines in the presence of magnetic nanocatalyst Indian Journal of Chemistry -Section A: 58; 880-885
مقاله ارائه‌شده
1
عاطفه جهانی درزی، سید رضا نبوی، حمید عمادی (1400) جداسازی امولسیون روغن در آب با استفاده از غشای نانوالیاف الکتروریسی شده PVDF/GO پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ اذربایجان
2
مهدیه محسن پور، حمید گلچوبیان، حمید عمادی (1400) تولید بیودیزل از روغن سویا به روش ترانس استریفیکاسیون با استفاده از کاتالیزگر نانو ذرات روی اکسید دوپه شده با کبالت پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ اذربایجان
3
حمید عمادی (1398) تولید بیودیزل از روغن نارگیل با استفاده از نانوکاتالیست اکسید روی داپ شده با کبالت چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران¡ ارومیه
4
حمید عمادی (1398) تهیه مشتقات متیل بنزوفنون در حضور نانوکاتالیسهای مغناطیسی بر پایه فریت چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران¡ ارومیه
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
حمید مبارک، حمید عمادی (1400) خمیر شناساگر فرآورده های نفتی
2
3
حمید مبارک، حمید عمادی (1398) خمیر شناساگر آب
سخنرانی
1
حمید عمادی (1397) نانو ساختارهای مغناطیسی در توسعه فناوری پزشکی دانشکده شیمی دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی

 • مدیر دفتر استعدادهای درخشان (1398 - اکنون)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر