1403/04/26
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاهی سبک‌شناختی به واژگان در زبان شعر فروغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سبک‌شناسی شعر فروغ زبان واژه (کلمه)
سال 1387
مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، ویژه‌نامه ادبیات فارسی
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، پروانه دلاور

چکیده

فروغ فرخزاد از چهره‌های صاحب سبک شعر پارسی است. یکی از وجوه مهم سبک‌شناختیِ شعرِ او، زبان متمایز شعرهایش است که در هر دو محور عمده نحو و واژگان برجسته است. این نوشتار، واژگان شعر فروغ را با شیوه توصیف و ارائه آمار بررسی کرده و هم‌چنین به تبار لغات، دایره واژگانی، برجستگی واژگان خاصِ مفرد و مرکب و نیز نوع و ساختمان فعلِ اشعار او و پیوند میان سبک واژگانی و عواطف و ذهنیت شاعر پرداخته است.