1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد روان‌کاوانه داستان «دو برادر» غلامحسن ساعدی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نقد روان‌شناختی داستان معاصر شخصیّت داستان «دو برادر» غلامحسن ساعدی
سال 1392
مجله ادبیات داستانی
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، عفت السادات غفوری

چکیده

نقد روان‌شناختی یکی از شاخه‌های نقد ادبی است که تفسیرهایی از این متون به دست می‌دهد. نقد روان‌شناختی آثار ادبی در چهار حوزه تحلیل متن، تحلیل شخصیّت‌های قصّه، تحلیل شخصیّت و ذهن هنرمند و تحلیل ساختمان صوری صورت می‌گیرد. ساعدی از جمله نویسندگانی است که در داستان‌نویسی به شیوه​ای روان­کاوانه گرایش دارد؛ بدین سبب آثارش قابلیّت بررسی بر اساس این نوع نقد را دارند. در این نوشته برآنیم بر اساس گونه دوّم به بررسی روان‌شناختی شخصیّت دو شخصیّت داستان «دو برادر» از مجموعه واهمه‌های بی‌نام و نشان بپردازیم. نتایج پژوهش نشان داد که ساعدی در این داستان به خلق شخصیّت‌هایی می‌پردازد که خاستگاهی روان‌شناختی دارند؛ شخصیّت‌های روان‌پریشی که بر اثر نابسامانی‌های اجتماعی، به حالاتی نظیر هذیان‌گویی و توّهم دچار می‌شوند. ساعدی حتّی نام شخصیّت‌ها را نیز در ارتباط با این بینش انتخاب می‌کند. وابستگی فردی و اجتماعی و ناکامی در رسیدن به قدرت و حاکمیّت در شخصیّت‌هایش نیز از مهم‌ترین دلایلی است که سبب بروز اختلالات روانی شده است.