1403/05/02
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بازتاب اندیشه وجودی در اسطوره سیمرغ در شعری از خانلری
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اضطراب آزادی انسان گرایی کنش تغییر اسطوره
سال 1385
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، عیسی امن خانی

چکیده

انسان متمدن امروز با ایجاد تغییر در شکل و ساختار اسطوره های قدیمی ، اندیشه های خود را در پیکره اسطوره ها و افسانه های کهنسال می ریزد و چه بسا در این میان به خاطر تفاوت اندیشه های امروزی با اندیشه هایی که اسطوره ها در آن شکل گرفته اند ناچار به ایجاد تغییر در شکل و مسیر اسطوره ها می گردد . نمونه ای از این تغییر را می توان در اسطوره سیمرغ در شعر دکتر خانلری دید ؛ سیمرغی که آبشخور او این بار نه فرهنگ ما بلکه اندیشه وجود گرایان غربی است . ...