1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مفهوم دیو از اوستا تا شاهنامه
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
دیو، شاهنامه، اوستا
سال 1385
مجله مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
شناسه DOI
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، زیور قلی‌زاده

چکیده

در حماسه‌های ملی ایران همواره پهلوانان و شاهان با دشمنان و بدسگالانی درگیر بوده‌اند که یکی از آن گروه‌ها، «دیوان» از سرسخت‌ترین و رعب‌انگیزترین دژاندیشان ایران‌اند .....