1403/05/02
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
شش در چهار تجزیه و تحلیل اشعار معاصر
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
شش در چهار تجزیه و تحلیل اشعار معاصر
سال 1398
پژوهشگران حسین حسن پورآلاشتی ، راشین مبشری

چکیده

شش در چهار تجزیه و تحلیل اشعار معاصر