1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه مسئله شناسانه خانه های دوم و ارائه شاخص های سنجش اثرات آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خانه های دوم، ارزیابی اثرات، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی
سال 1396
پژوهشگران الیاس کاظم زاده مس چی ، نوین تولایی ، نصرت اله گودرزی

چکیده

در دهه های اخیر به واسطه شلوغی و آلودگی های بیش از اندازه شهرها، تقاضا برای تهیه خانه های موقت و دوم در مناطق خوش آب و هوا افزایش یافته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت و مشخصات خانه های دوم و تبیین نحوه سنجش اثرات آن ها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی تهیه شده است. از این رو بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مبانی و دیدگاه های نظری پرداخته و در انتها نیز شاخص هایی جهت سنجش اثرات آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرها استخراج و ارائه گردیده است.