1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
سنجش اثرات خانه های دوم بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرهای نوار ساحلی استان مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خانه های دوم، ارزیابی اثرات، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی
سال 1396
پژوهشگران الیاس کاظم زاده مس چی(دانشجو)، نصرت اله گودرزی(استاد مشاور)، نوین تولایی(استاد راهنما)

چکیده

در دهه های اخیر به واسطه شلوغی و آلودگی های بیش از اندازه شهرها، تقاضا برای تهیه خانه های موقت و دوم در مناطق خوش آب و هوا افزایش یافته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت و مشخصات خانه های دوم و تبیین نحوه سنجش اثرات آن ها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی تهیه شده است. از این رو بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مبانی و دیدگاه های نظری پرداخته و در انتها نیز شاخص هایی جهت سنجش اثرات آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرها استخراج و ارائه گردیده است.