1403/03/25
نصرت اله گودرزی

نصرت اله گودرزی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 09125759105

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه‌ریزی برای توسعه فضایی بابلسر به عنوان یک شهر دانشگاهی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شهر دانشگاهی، شهر خلاق، شهر هوشمند، بابلسر، دانشجویان
سال 1401
پژوهشگران سیده فرشته ربیع نتاج(دانشجو)، نصرت اله گودرزی(استاد مشاور)، نوین تولایی(استاد راهنما)

چکیده

دانشگاه‌ها یکی از تاثیرگذارترین نهادها در زمینه‌های مختلف علمی، هنری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. وجود دانشگاه‌ها باعث جذب نیروی متخصص و پرورش و خلق استعدادهای زیادی و در نتیجه باعث توسعه شهری می‌شوند. شهر دانشگاهی به شهری گفته می‌شود که جمعیت دانشگاهی در آن مسلط باشد. برای اینکه یک شهر تبدیل به شهر دانشگاهی مطلوب بشود، باید ظرفیت‌های روبنایی و زیربنایی مناسب را داشته باشد تا بتواند رضایت قشر دانشگاهی را جلب کند. هرچه میزان رضایت بالاتر باشد، استفاده‌کنندگان بیشتری جذب این شهر می‌شوند و در نتیجه توسعه شهری اتفاق می‌افتد. در این پژوهش سعی شده است، شاخص‌های مطلوب یک شهر دانشگاهی با تکیه بر نظریه‌های شهر خلاق و هوشمند بررسی شود. سپس میزان رضایت اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه مازندران از وضع موجود شهر بابلسر سنجیده شد. در این پژوهش، ابتدا مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، متغیرهای شهر دانشگاهی مطلوب استخراج و اطلاعات لازم با روش مشاهده و تکمیل پرسشنامه با تعداد ..... از اعضای هیئت علمی و دانشجویان جمع آوری شد. برای تحلیل و تجزیه اطلاعات بدست آمده، از نرم‌افزارهای ArcGis و Excel استفاده شده است.