1403/02/30
غلامرضا ملکشاهی

غلامرضا ملکشاهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: 01135302649

مشخصات پژوهش

عنوان
گونه شناسی گردشگران داخلی شهری و گردشگری مسوولیت پذیر(مورد مطالعه: گردشگران شهرهای بابلسر، لاهیجان و سرعین)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری، گونه شناسی، گردشگری مسوولیت پذیر، مدل نهادی کوهن.
سال 1398
مجله برنامه ريزي و توسعه گردشگري
شناسه DOI
پژوهشگران غلامرضا ملکشاهی

چکیده

گردشگری مسوولانه، نوعی از گردشگری است که با هدف ایجاد فرصت های خوب از طریق استفاده بهینه از تعطیلات، ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان، مزایای اجتماعی-اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی ارائه شده است. این مفهوم پس از شناسایی اهمیت آن، برای ایجاد و بهبود بخشیدن به فرصت های تجاری در بخش گردشگری، ظاهر شد. این مقاله بر نگرش مصرف کنندگان داخلی محصولات گردشگری نسبت به گردشگری پایدار در سه مقصد گردشگری شهری شمال و شمال غربی ایران (بابلسر، لاهیجان و سرعین) تمرکز دارد. ابتدا گونه شناسی انواع گردشگران با بهره گیری از مدل نهادی کوهن و بومی سازی آن برای ایران، انجام شد و گردشگران به سه گروه نهادی، نیمه نهادی و غیر نهادی تقسیم شدند، سپس با توجه به این تقسیم بندی، میزان مسوولیت پذیری آن ها در مصرف روزانه، در مقابل اجتماع و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه آماری، 386 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به طور تصادفی از بین گردشگران داخلی این سه شهر در نیمه اول سال 1396 انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگران نهادی با 14.77 درصد جمعیت و میانگین 3.67، بیشترین احساس مسوولیت را مقابل جوامع محلی و محیط زیست دارند. گروه نیمه نهادی با 19.69 درصد جمعیت و میانگین 2.86 از حد متوسط (3) پایین تر هستند و گروه سوم یعنی گردشگران غیر نهادی با 65.54 درصد جمعیت و میانگین 2.2 احساس مسوولیت چندانی در مقابل رعایت حقوق جوامع محلی و محیط زیست ندارند.