06 فروردین 1402
فرهاد پاكدامن

فرهاد پاکدامن

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
تلفن: 011-35302903
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه تهران ، ایران (1392 - 1397)
  عنوان رساله: معماری کارا و توان آگاه کدکننده HEVC، مبتنی بر آنالیز تبدیل موجک مختلط
 • فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1392)
  عنوان پایان‌نامه: ِافزایش کارایی شبکه های روی تراشه راهگزینی مدار، با استفاده از برپایی پیش بینانه مدار
 • لیسانس مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه مازندران ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی و شبیه سازی یک پردازنده RISC
بیشتر

علایق پژوهشی

 • پردازش و فشرده سازی تصویر و ویدئو
 • سامانه ها و شبکه های چندرسانه ای
 • محاسبات توان پایین و بهینه سازی انرژی
 • یادگیری ماشین برای سامانه های چندرسانه ای
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Farhad Pakdaman, Li Yu, Mahmoud Reza Hashemi, Mohammad Ghanbari, Moncef Gabbouj (2021) SVM based approach for complexity control of HEVC intra coding SIGNAL PROCESSING-IMAGE COMMUNICATION: 93; 116177
2
Hamed Ahmadi, Saman Zadtootaghaj, Farhad Pakdaman, Mahmoud Reza Hashemi, Shervin Shirmohammadi (2021) A Skill-Based Visual Attention Model for Cloud Gaming IEEE Access: 9; 12332 - 12347
3
Elahe Hosseini, Farhad Pakdaman, Mahmoud Reza Hashemi, Mohammad Ghanbari (2020) Fine-grain complexity control of HEVC intra prediction in battery-powered video codecs Journal of Real-Time Image Processing: Online access; 1-16
4
Farhad Pakdaman, Mahmoud Reza Hashemi, Mohammad Ghanbari (2020) A low complexity and computationally scalable fast motion estimation algorithm for HEVC MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS: 79; 11639–11666
5
Elahe Hosseini, Farhad Pakdaman, Mahmoud Reza Hashemi, Mohammad Ghanbari (2018) A computationally scalable fast intra coding scheme for HEVC video encoder MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS: 78; 11607–11630
6
Farhad Pakdaman, Mahmoud Reza Hashemi, Mohammad Ghanbari (2016) Fast and efficient intra mode decision for HEVC, based on dual-tree complex wavelet MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS: 76; 9891–9906
7
Farhad Pakdaman, Abbas Mazloumi, Mehdi Modarressi (2015) Integrated circuit-packet switching NoC with efficient circuit setup mechanism JOURNAL OF SUPERCOMPUTING: 71; 2787–2807
مقاله ارائه‌شده
1
Farhad Pakdaman, Mohammad Ali Adelimanesh, Moncef Gabbouj, Mahmoud Reza Hashemi (2020) Complexity analysis of next-generation vvc encoding and decoding IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), United Arab Emirates, Abu Dhabi
2
Sanaz Nami, Farhad Pakdaman, Mahmoud Reza Hashemi (2020) Juniper: A Jnd-Based Perceptual Video Coding Framework to Jointly Utilize Saliency and JND 2020 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), United Kingdoms, London
3
Paniz Parastar, Farhad Pakdaman, Mahmoud Reza Hashemi (2020) FRAME-SDN: a fair resource allocation for multiplayer edge-based cloud gaming in SDN ACM Workshop on Packet Video, Turkey, Istanbul
4
Mehrdad Hosseinnejad Yami, Farhad Pakdaman, Mahmoud Reza Hashemi (2020) SARA-SDN: state aware resource allocation in SDN to improve QoE in cloud gaming ACM Workshop on Packet Video, Turkey, Istanbul
5
Farhad Pakdaman, Moncef Gabbouj, Mahmoud Reza Hashemi, Mohammad Ghanbari (2018) Fast motion estimation algorithm with efficient memory access for HEVC hardware encoders European Workshop on Visual Information Processing (EUVIP), Finland, Tampere
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!