1403/05/04
عفت کیانپور

عفت کیانپور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 011-35302301

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی فیزیک ، بوعلی سینا ، ایران (1390 - 1394)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی شیمی ، شهید چمران ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Sargassum macro-algae-derived activated bio-char as a sustainable and cost-effective adsorbent for cationic dyes: A joint experimental and DFT study seyedeh sajedeh jafarian amiri, Amir Mohammad Lashkar Bolouk, RAFIEH-SADAT , NOROUZIAN, Seyedeh Somayeh Taghavi, Sayedeh Farimah Mousavi, Michela Signoretto, Effat Kianpour (2023)
Construction of a high-performance anti-corrosion epoxy coating in the presence of poly(aniline-co-pyrrole) nanospheres Majid Mirzaee, Effat Kianpour, Alimorad Rashidi, Alireza Rahimi, Sepideh Pourhashem, Maryam Sirati Gohari, Danial Iravani, Jizhou Duan (2023)
Extractive desulfurization of liquid fuel using diamineterminated polyethylene glycol as a very low vapour pressure and green molecular solvent Fatemeh Rafiei Moghadam, Effat Kianpour, Saeid Azizian, Meysam Yarie, Mohammad Ali Zolfigol (2020)
MgO nano-sheets for adsorption of anionic dyes from aqueous solution: Equilibrium and kinetics studies Reza Dalvand, Effat Kianpour, Haniyeh Tahzibi, Saeid Azizian (2020)
Applications of phosphonium-based ionic liquids in chemical processes Sadegh Khazalpour, Meysam Yarie, Effat Kianpour, Ameneh Amani, Simin Asadabadi, Jaber Yousefi Seyf, Majid Rezaeivala, Saeid Azizian, Mohammad Ali Zolfigol (2020)
مقاله ارائه شده
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
درنگی بر مرئی سازی پژوهش عفت کیانپور (1401)
تکنولوژی سلولهای خورشیدی عفت کیانپور (1400)
فلسفه آموزش مجازی عفت کیانپور (1399)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
شرکت در برنامه‌های بازدید از جامعه و صنعت

علایق پژوهشی

 • جذب سطحی
 • تهیه نانوساختارهای کربنی متخلخل
 • خوردگی
 • گوگردزدایی
 • شیمی سطح
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر