1403/03/01

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09111554963

مشخصات پژوهش

عنوان
تکانه های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تکانه مالی، اصطکاک مالی، فرآیند جستجو و تطبیق، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
سال 1393
مجله پژوهش هاي اقتصادي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران اسدالله فرزین وش ، محمد علی احسانی ، هادی کشاورز

چکیده

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه­های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می­کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می­رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می­شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه­های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.