1403/02/31
مصطفی بستام

مصطفی بستام

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 1
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی: .
تلفن: 35305114

مشخصات پژوهش

عنوان
آزمون نفوذ شبکه
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
نفوذ شبکه
سال 1401
پژوهشگران مصطفی بستام

چکیده

این کارگاه 4 ساعته در هفته پژوهش دانشگاه مازندران برگزار شد