1403/04/24
مصطفی بستام

مصطفی بستام

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 1
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی: .
تلفن: 35305114

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه راهکار کارا و کاربردی در معاملات املاک بر بستر بلاکچین و NFT
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بلاک‌چین ، اتریوم ، توکن‌های غیرمثلی ، اوراکل ، قرارداد هوشمند
سال 1402
پژوهشگران علی محمدجانی دیوکلائی(دانشجو)، احسان عطائی(استاد مشاور)، مصطفی بستام(استاد راهنما)

چکیده

از زمان انسانهای اولیه تا کنون، مسکن یکی از مهمترین نیازهای بشر بوده است. با انفجار جمعیت در دو قرن اخیر، صنعت مسکن چالشهای فراوانی را تجربه کرده است. ارائه راهکارهایی کارا برای پاسخ به این چالشها همواره مورد توجه بوده است. صنعت معامالت امالک، با معضالتی همچون: زمانبر بودن معامله، نیاز به سرمای ه اولیه زی اد، تقلبها ی فراوان، عدم دسترس ی به موقعیتهای خوب معامالتی برای عموم، فرارهای مالیات ی و پولشویی مواجه است. در سیستم معامالت کنونی، راهکارهایی برای برخی از این مشکالت ارائه شده است اما این راهکارها نتوانستند به طور کامل این معضالت را برطرف کنند. امروزه، فناوری بالکچین با توجه به ویژگیهای ذاتی خود، در کاربردهای زیادی قابلیت خود را نشان داده است. با توجه به مشکالت موجود در صنعت امالک و ویژگیهای بالکچین این دو میتوانند کمک فراوانی به یکدیگر نمایند. در این مقاله، سعی شده است که با بکارگیری قرارداد هوشمند، توکن، توکنهای غیرمثلی و اوراکل، مدل جدیدی برای معامالت امالک ارایه شود. این مدل میتواند چالشهای مطرح شده در این صنعت را تا حد قابل توجهی مرتفع سازد