1403/02/31
مصطفی بستام

مصطفی بستام

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 1
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی: .
تلفن: 35305114

مشخصات پژوهش

عنوان
ریاست مرکز آپای دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
مرکز آپا
سال 1401
پژوهشگران مصطفی بستام

چکیده

ریاست مرکز آپا