1403/03/07
امیر علی زرین مهر

امیر علی زرین مهر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با سامانه ژیرو
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
سامانه ژیرو
سال 1402
پژوهشگران امیر علی زرین مهر

چکیده

شرکت در کارگاه آشنایی با سامانه ژیرو که توسط معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار گردید.