1403/01/24
امیر علی زرین مهر

امیر علی زرین مهر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعات جامع مدیریت پسماند جامد برای استان مازندران: نگاهی به جنبه های برنامه ریزی حمل و نقل
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
مطالعات جامع، مدیریت پسماند، برنامه ریزی حمل و نقل
سال 1401
پژوهشگران امیر علی زرین مهر

چکیده

در این ارائه به مناسبت هفته پژوهش نقشه راه مساله مدیریت پسماند جامد استان مازندران، از زاویه چالشهای برنامه ریزی حمل و نقل مورد بحث قرار گرفت. در این خصوص، مساله از زاویه حمل و نقلی به ابعاد بلندمدت، میان مدت، و کوتاه مدت طبقه بندی و در قالب زیرمساله های تفکیک از مبدا، برآورد تقاضا، مساله های موقعیت یابی و نهایتا مسیریابی مورد بررسی قرارگرفت.