1403/01/24
امیر علی زرین مهر

امیر علی زرین مهر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
یافتن ترکیب خطوط همگانی از طریق یک الگوریتم جستجوی محلی برای شبکه های شهری شطرنجی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طراحی خطوط همگانی، شبکه شطرنجی، پوشش، جستجوی محلی
سال 1401
پژوهشگران هانیه ملوک زاده ، امیر علی زرین مهر

چکیده

طراحی خطوط همگانی، در این مقاله، به یافتن موقعیت خطوط همگانی در یک شبکه می‌پردازد، به طوری‌که همزمان‌با حفظ محدودیت بودجه بیشترین پوشش تقاضا در شبکه حاصل گردد. روش‌‌های ابتکاری فراوانی برای حل مسئله طراحی شبکه حمل‌ونقل همگانی ارائه شده‌است که جواب‌هایی نزدیک به بهینهجهانی را در مدت‌زمان منطقی می‌یابند. بااین‌حال، تمرکز بر روی شبکه‌های حمل‌ونقلی خاص در این حوزه اندک بوده‌است. هدف از این پژوهش معرفی و ارزیابی عملکرد یک الگوریتم جستجوی‌محلی از نوع تپه‌نوردی در حل این مسئله برای شبکه‌های شهری با الگوی شطرنجی است. این الگوریتم، در هر اجرا، 20 بار، وهربار با شروع از یک جواب تصادفی اولیه، با تغییرات جزئی و حرکت به جواب‌های همسایه سعی می‌کند ترکیب خطوط همگانی را بهبود دهد. مقایسه مقدار متوسط پوشش حاصله از این الگوریتم در یک شبکه شطرنجی 10×6 (دارای 60 گره) برای 30ماتریس تقاضای تصادفی نشان می‌دهد که -در مقایسه با حل دقیق مسئله از طریق شمردن جواب‌های غالب با مدت‌زمان متوسط 3ساعت و 57دقیقه- الگوریتم پیشنهادی به‌طور متوسط می‌تواند در مدت زمان زیر 20 دقیقه به جواب‌هایی با اختلاف زیر %4 پوشش نسبت ‌‌به جواب‌های دقیق مسئله دست یابد.