1403/03/07
امیر علی زرین مهر

امیر علی زرین مهر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات پژوهش

عنوان
جمع آوری، پالایش و تحلیل داده های کلان در سیستم های حمل و نقل هوشمند ایران
نوع پژوهش
فرصت مطالعاتی
کلیدواژه‌ها
داده های کلان، پالایش داده ها، حمل و نقل، شبکه خطوط همگانی
سال 1402
پژوهشگران امیر علی زرین مهر

چکیده

در این دوره فرصت مطالعاتی، بازطراحی خطوط همگانی شهر یزد در دو مرحله در دستور مطالعه قرارگرفت. در مرحله نخست، اطلاعات برخط حاصل از داده های کارت بلیت و موقعیت اتوبوسها در شبکه به منظور برآورد ماتریس تقاضای سفر استفاده شد. پس از برآوردی از ماتریس تقاضای سفر، شبکه خطوط همگانی موجود در شبکه، از طریق یک الگوریتم ابتکاری مورد بازطراحی قرارگرفت. نتیجه این فرصت مطالعاتی اولویت بندی از خطوط شبکه یزد و حذف خطوط دارای همپوشانی بالا و ارائه ترکیب جدید خطوط به شهرداری محترم یزد بوده است.