1403/01/24
امیر علی زرین مهر

امیر علی زرین مهر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

مشخصات درس

عنوان مهندسی ترافیک
شماره 2120215
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز راهسازی - آمار و احتمالات مهندسی
توضیحات