1403/02/31

اکرم السادات سفیدگر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302435

مشخصات پژوهش

عنوان
منشا تشکیل ساختار در مدل های تورمی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انفجار بزرگ، تورم، اختلالات کیهانی، منشا تشکیل ساختار
سال 1396
پژوهشگران الهه علیپور(دانشجو)، نرگس رشیدی تلوکی(استاد مشاور)، اکرم السادات سفیدگر(استاد راهنما)

چکیده

مدل انفجار بزرگ به عنوان مدل استاندارد کیهان شناسی، مدل خوبی برای توصیف عالم می باشد. این مدل موفقیت های چشمگیری در توضیح انبساط عالم، تابش زمینه میکروموج کیهانی و گسترش ساختارها دارد. البته مدل انفجار بزرگ مشکلاتی نیز دارد. این مدل به تنظیم اولیه دقیقی نیازمند است تا بتواند عالمی با ویژگی های امروزی را ایجاد کند. مشکل تختیدگی، مشکل افق، مشکل تک قطبی مغناطیسی و مشکل منشا تشکیل ساختار در مدل انفجار بزرگ توضیح داده نمی شود. با وجود این مشکلات مدل کیهانشناخت استاندارد نیاز به اصلاح دارد. افزودن دوره تورم به عنوان یک دوره انبساط نمایی در عالم آغازین، چارچوب بسیار مناسبی را برای حل این مسائل فراهم می کند. به این ترتیب، مطالعه تورم و نقش آن در توضیح مسائلی که مدل استاندارد کیهان شناسی از آن رنج می برد، اهمیت فراوانی دارد. تورم می تواند نقش به سزایی در حل مشکلات اساسی موجود در کیهان شناسی داشته باشد و البته توضیح خوبی برای اختلالات مورد نیاز برای تشکیل ساختار ارائه نماید. با توجه به اهمیت فراوان شناخت منشا تشکیل ساختار در عالم، می توان اختلالات را در مدل های تورمی بررسی نمود. افت وخیزهای موجود در چگالی عالم در دوره تورمی می تواند به عنوان منشا تشکیل ساختار در عالم باشد. درنهایت یک میدان اسکالر به نام میدان تاکیون در نظر گرفته می شود. اختلالات و شاخص طیفی برای این میدان در حالت جفتیدگی کمینه بررسی می شود و با داده های رصدی WMAP9+eCMB+BAO+H_0 و BICEP2 مقایسه می گردد.