1403/03/05
آرزو رشیدی

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5944-3226
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193621558
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 011-35305191

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی ساختارهای چندلایه ای جاذب برای سلول های خورشیدی لایه نازک در کل طیف خورشید
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لایه نازک، ساختارهای چند لایه ای، سلول های خورشیدی
سال 1400
پژوهشگران بنیامین درزی ، امین قادی ، آرزو رشیدی

چکیده

با استفاده از روش ماتریس انتقال، چندین نوع از ساختارهای چندلایه ای برای سلول های خورشیدی لایه نازک پیشنهاد شده است که می توانند کل طیف خورشید را در گستره طول موج 300 تا 3000 نانومتر و با زوایای فرود (°90-°0) جذب کنند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان جذب با ساختار چهارلایه ای که شامل پوشش های جاذب و ضدبازتاب می باشد به طور میانگین بالای91% است.