1403/04/03

محمود عباسی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی:
تلفن: +35303300

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست کروی شکل سید رضا نبوی، محمود عباسی، سید امین حسینی (1395)
سنتز نانوذرات TiO2/Ce و بررسی حذف فتوکاتالیسی رنگ DB71 محمود عباسی، سید رضا نبوی، مریم روحی لیچاهی (1395)
بهینه سازی فرآیند الکتروریسی پلی آمید 6 جهت تولید نانو الیاف توسط طراحی آزمایش به روش تاگوچی سید رضا نبوی، محمود عباسی، سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله (1395)
پایان نامه
ساخت غشای نانوچند سازه پلی آمید6 الکتروریسی شده/پلی آنیلین و کاربرد آن برای حذف Cr(VI) از محیط آبی سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله، محمود عباسی، سید رضا نبوی (1396)
تهیه نانوچندسازه زئولیت A/سدیم آلژینات و کاربرد آن برای نرم سازی آب المیرا قدمنان، یعقوب صرافی، محمود عباسی، سید رضا نبوی (1395)