1403/04/03
سمیه سامه سالاری

سمیه سامه سالاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09118941864

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Identification of South Indian Muslims by Sequencing the Control Region of Mitochondrial DNA somayyeh samehsalari, Koohyar Mohsenpour, Adimoolam Chandrasekar (2023)
Sequence-length variation of mtDNA HVR-I C-stretch in the Muslim population of South India Koohyar Mohsenpour, Adimoolam Chandrasekar, somayyeh samehsalari (2021)
Mitochondrial DNA (CA )n dinucleotide repeats in Muslims from South India somayyeh samehsalari, k.rajasekhara reddy (2019)
Mandibular and maxillary canine as a tool for sex determination Koohyar Mohsenpour, M.R GANGADHAR, somayyeh samehsalari (2017)
مقاله ارائه شده
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی