1403/03/02

غریب رضا غلامحسین‌زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302675

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
ویژگی های زبانی و ادبی طنز کارناوالی در رمان های دهۀ چهل و پنجاه صدیقه مهران فر، غلامرضا پیروز، غریب رضا غلامحسین‌زاده، علی اکبر باقری خلیلی (1400)
بررسی غزلیات حافظ از دیدگاه نظریه زیبایی شناسانه نیچه علی اکبر باقری خلیلی، غریب رضا غلامحسین‌زاده (1387)