21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اندازه گيري هزينه ي تعديل؛ مطالعه اي موردي براي بازار كار صنعتي ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هزینه ی تعدیل، شاخص های هزینه ی تعدیل، بازار کار، صنعت، ایران
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران سعید راسخی (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم) ، سامان قادری (نفر سوم)

چکیده

هزینه های تعدیل، هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر، به هنگام به وجود آمدن تغییری در اقتصاد است. این تغییر می تواند به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، تغییر در تقاضا)سلیقه(، تغییرات در قوانین و تغییر در توافقات بین المللی مثل توافقات تجاری باشد. هزینه های تعدیل در هر دو بازار کار و سرمایه مطرح می شوند؛ ولی بازار کار به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به این دلیل که بالاترین هزینه ها را تحمل می کند و نیز تأثیر سیاسی قابل توجهی دارد، بیش تر مورد توجه قرار می گیرد. مقاله ی حاضر، ضمن تعریف و تبیین هزینه های تعدیل، شاخص های اندازه گیری هزینه ی تعدیل بازار کار را مورد بررسی قرار داده است. هم چنین به عنوان یک مطالعه ی موردی، این مقاله با استفاده از داده های کارگاه های صنعتی در سطح تجمیع 4رقم طبقه بندی ISICطی دوره ی زمانی ،1385-1381هزینه ی تعدیل برای بازار کار صنعتی ایران را برآورد کرده است. بر اساس نتایج حاصل از محاسبات این پژوهش، هزینه ی تعدیل در بازار کار کشور قابل ملاحظه است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین سیاست برای حداقل کردن هزینه های تعدیل، مقید کردن دولت به تأمین ثبات اقتصاد کلان و دادن ابتکار عمل به بخش خصوصی است