01 فروردین 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی ، دانشگاه تهران ، ایران (1374 - 1381)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، مبین رمضان پور (1401) تاثیر متغیرهای سیاسی در رابطه میان حق الضرب و نابرابری درآمدی مدلسازی اقتصادی: دوره 16؛ شماره 58; 101-85
2
رقیه ناظم فر، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی، محمد رضا اصغری اسکویی (1401) مدل سازی چند عاملی هوشمند شبکه بین بانکی و ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: جلد 30،شماره 101; 199-235
3
یوسف عیسی زاده روشن، زهرا میلا علمی، فاطمه بخشی گالشکلایی (1401) بررسی اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر تقاضای حمل و نقل در ایران مطالعه ی بین استانی مهندسی حمل و نقل: دوره 13 شماره3; 1843-1860
4
محبوبه جهادی، زهرا میلا علمی (1400) تعیین کننده های طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران؛ رویکرد ناپارامتریک نظریه های کاربردی اقتصاد: سال هشتم-شماره 4.پیاپی 31; 101-126
5
وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، فاطمه زهرا حسین پور (1400) بررسی اثر تعیین کننده های اهرم بانکی در چرخه های اقتصادی پژوهش های اقتصادی ایران: دوره 26 شماره 88; 129-156
6
mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2021) Testing the degree of persistence of Covid-19 using Fourier quantile unit root test Economics Bulletin: 41; 490-494
7
Zahra Mila Elmi, Leila Mohammadi (2021) Employment and the Nonlinear Relationship of Household Income on Divorce in Iran Using the Quasi-Panel Data Logit Model International Journal of the Humanities: 2; 44-57
8
Kheizaran Roostaei Shalmani, Zahra Mila Elmi, Teodosio Perez Amaral Teodosio Perez Amaral (2020) Nonlinear Relationship between Labor Demand Elasticities and Firm Size in Iran Iranian Economic Review: 24; 1049-1078
9
عاطفه صالحی فریدونی، زهرا میلا علمی، یوسف عیسی زاده روشن (1399) اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی در منطقه ی MENA پژوهشنامه اقتصاد کلان: شماره 29; 231-259
10
زهرا میلا علمی، لیلا محمدی (1399) عوامل موثر بر احتمال طلاق در ایران با استفاده از روش داده های شبه تابلویی زن و جامعه: 41; 129-150
11
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1398) اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها جستارهای اقتصادی ایران: 32; 269-296
12
کمال غضنفری اقدم، زهرا میلا علمی (1398) عوامل مؤثر برشکل‏ گیری طبقات فقیر در ایران (رویکرد داده های شبه تابلویی) سیاست گذاری اقتصادی: 21; 25-53
13
خیزران روستایی شلمانی، زهرا میلا علمی (1398) تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری پژوهشنامه بازرگانی: 91; 1-30
14
خیزران روستایی شلمانی، زهرا میلا علمی، حسن طایی (1398) سهم درآمدی و کشش های تقاضای نیروی کار صنایع ایران با تأکید بر رشد اقتصادی پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره 14، شماره 27; 225-252
15
شهریار زروکی، زهرا میلا علمی، آرمان یوسفی بارفروشی (1398) تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش های اقتصادی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: جلد 27 شماره 90; 277-312
16
زهرا کریمی موغاری، مهرداد مقصودلو، زهرا میلا علمی (1397) اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استان های ایران پژوهش های اقتصادی ایران: 23، شماره 76; 85-106
17
18
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1397) رهیافت اقتصادی در شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 7(26); 1-27
19
20
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 13(2); 101-126
21
omid ranjbar, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, Chien-Chiang lee (2018) A New Unit Root Test against Asymmetric ESTAR Nonlinearity with Smooth Breaks Iranian Economic Review: 22(1); 51-62
22
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری مدلسازی اقتصاد سنجی: 8; 1-26
23
زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین، مانی مؤتمنی (1396) بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده‏ های شبه ‏پانلی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 22; 145-170
24
omid ranjbar, Tsangyao chang, Chien-Chiang lee, Zahra Mila Elmi (2017) Catching-up process in the transition countries Economic Change and Restructuring: 50; 2-31
25
mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, abera gelan, omid ranjbar (2017) Non-linear quantile unit root test and PPP: more evidence from Africa APPLIED ECONOMICS LETTERS: 24; 1-7
26
mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2017) Re-testing Prebisch–Singer hypothesis: new evidence using Fourier quantile unit root test APPLIED ECONOMICS: 49; 1-14
27
سعید راسخی، زهرا میلا علمی، میلاد شهرازی (1396) آزمون حباب‏های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‏‎‏های ریشه واحد RTADF تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 7; 7-29
28
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1396) شبکه های اجتماعی و نقش آن در اقتصاد برنامه ریزی و بودجه: سال 22 شماره 1; 103-141
29
َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2017) The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model international journal of business and development studies: 9(2); 29-54
30
سعید راسخی، میلاد شهرازی، زهرا میلا علمی (1395) تعیین دوره‎های حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 13; 25-55
31
عباس امینی، زهرا میلا علمی (1395) مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی بررسی مسائل اقتصاد ایران: 3; 1-44
32
زهرا میلا علمی، محبوبه قربانی (1395) اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطالعات توسعه اجتماعی ایران: 8(4); 71-82
33
Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2016) Forecasting Tehran stock exchange volatility; Markov switching GARCH approach Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Editorial Board: 445; 264–282
34
omid ranjbar, تسانگ یائو چانگ, Chien-Chiang lee, Zahra Mila Elmi (2016) Reopening the Convergence Debate when Sharp Breaks and Smooth Shifts Wed, 1870-2010 Iranian Economic Review: 20; 356-377
35
Saeed Rasekhi, Zahra Mila Elmi, Milad Shahrazi (2016) Price Bubbles Spillover among Asset Markets: Evidence from Iran Iranian Economic Review: 20; 501-523
36
omid ranjbar, Zahra Mila Elmi (2015) Analyzing the effect of financial development and trade openness on income convergence economic bulletin: 35; 2595-2600
37
یونس نادمی، اسماعیل ابونوری، زهرا میلا علمی (1393) ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار: 28; 27-40
38
خیزران روستایی شلمانی، زهرا میلا علمی، زینب غلامی (1393) توسعه مالی و اشتغال زنان در ایران مهارت آموزی: 3(10); 53-76
39
آتنا نیک پی طبری، زهرا میلا علمی (1393) اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی: 2(2); 95-120
40
زهرا میلا علمی، اسماعیل ابونوری، سعید راسخی، محمد مهدی شهرازی (1393) اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران مدلسازی اقتصادی: 26; 57-73
41
زهرا میلا علمی، خیزران روستایی شلمانی (1393) اثر آموزش بر مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال‏ آفریقا پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 4(14); 11-28
42
زهرا میلا علمی، خیزران روستایی شلمانی (1393) اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: (4)14; 11-28
43
علی صیاد زاده، زهرا میلا علمی (1392) تبیین رابطه فساد و سرمایه اجتماعی در الگوهای رشد رفاه اجتماعی: 13(50); 7-35
44
Mohammad Mahdi Shahrazi, Zahra Mila Elmi, Esmaiel Abounoori, Saeed Rasekhi (2014) The Influence of Structural Changes in Volatility on Shock Transmission and Volatility Spillover among Iranian Gold and Foreign Exchange Markets Iranian Economic Review: 18; 73-86
45
Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2014) Modeling Tehran Stock Exchange Volatility; GARCH Approach Journal of Applied Science and Agriculture: 9; 566-571
46
47
امید رنجبر، زهرا میلا علمی (1392) پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 19(9); 147-162
48
omid ranjbar, Zahra Mila Elmi (2013) Which Countries are Catching up? New Evidences Using Flexible Fourier Stationary Test Iranian Economic Review: 35; 53-80
49
زهرا میلا علمی، فایزه آریانی (1392) اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران پژوهشنامه بازرگانی: 69; 133-158
50
سعید راسخی، زهرا میلا علمی، سامان قادری (1392) اندازه گیری هزینه ی تعدیل؛ مطالعه ای موردی برای بازار کار صنعتی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 16; 53-78
51
Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2013) Nonlinear adjustment to the mean reversion of consumption–income ratio ECONOMIC MODELLING: 35; 477-480
52
Arash Hadizadeh, َAhmad Jafari Samimi, Zahra Mila Elmi (2013) An Estimation of Seasonal GDP Gap in Iran: Application of Adaptive Least Squares Method Iranian Economic Review: 17; 157-177
53
54
زهرا میلا علمی، محمد علی احسانی، داود جاوید نیا (1392) تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استانهای ایران در دوره ی 1385 -1383 پژوهشنامه اقتصاد کلان: 15; 13-34
55
Zahra Mila Elmi, Samaneh Ebrahimpour (2013) The Effect of Socio-Economic Factors on Poverty in Iranian Urban Households in 2010: A Gender Perspective Journal of Poverty Alleviation and International Development,: 4(1); 25-38
56
Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2013) Has Tehran Stock Market Calmed Down After Global Financial Crisis? Markov Switching GARCH Approach Iranian journal of Economics Studies: 2; 23-48
57
زهرا میلا علمی، فهیمه علی تبار (1391) اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در مناطق شهری ایران در دو سال‏ 1384 و 1388 رفاه اجتماعی: 12(46); 93-159
58
زهرا میلا علمی، امید رنجبر (1391) اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران تحقیقات اقتصادی: 47(4); 97-115
59
Zahra Mila Elmi, Somaye Sadeghi (2012) Health Care Expenditures and Economic Growth in Developing Countries: Panel Co-Integration and Causality Middle East Journal of Scientific Research: 12; 88-91
60
احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، آرش هادی زاده (1391) کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 2; 1-26
61
Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2012) Which OIC countries are catching up? Time Series Evidences with Multiple Structural Breaks Iranian journal of Economics Studies: 1(1); 13-28
62
احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، علی صیاد زاده (1390) فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد پژوهشنامه بازرگانی: 61; 113-134
63
64
Zahra Mila Elmi, Mahboobeh Jahadi (2011) Oil Price Shocks and Economic Growth: Evidence from OPEC and OECD Australian Journal of Basic and Applied Sciences (نامعتبر از اسفند 91): 5; 627-635
65
محبوبه جهادی، زهرا میلا علمی (1390) تکانه های قیمت نفت و رشد اقتصادی «شواهدی از کشورهای عضو اوپک» پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 2; 11-40
66
Zahra Mila Elmi, faezeh ariani (2011) Financial Development And The Distribution Of Income In MENA Iranian Economic Review: 15(28); 1-11
67
امید رنجبر، زهرا میلا علمی (1389) شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون ‏های ریشه واحد با شکست ‏های ساختاری درون زا پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 7; 91-110
68
69
Zahra Mila Elmi, faezeh ariani (2010) Governance and Financial Development in MENA region Australian Journal of Basic and Applied Sciences (نامعتبر از اسفند 91): 4; 6021-6024
70
omid ranjbar, Zahra Mila Elmi (2010) accelerating and growth effect of trade openness across OIC countries Journal of Economic Cooperation and Development: 31; 49-64
مقاله ارائه‌شده
1
وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی، فاطمه زهرا حسین پور (1399) اثر متغیرهای درون بانکی و بیرونی بر اهرم مالی بانک ها پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری، ابران¡ اهواز
2
زهرا میلا علمی، سمانه ابراهیم پور، محبوبه جهادی (1397) پیامدهای اقتصادی حضور زنان در آموزش عالی؛ یک مطالعه ی مروری اولین همایش زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی، ایران¡ تهران
3
زهرا میلا علمی، لیلی محمدی (1397) اثر اشتغال زنان و ارتباط ناخطی درآمد خانوار بر طلاق در ایران با استفاده از مدل لاجیت داده‏های شبه تابلویی اولین همایش زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی، ایران¡ تهران
4
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1397) شکل گیری شبکه مهاجرین و سطح بهینه سرمایه گذاری برای برقراری ارتباط دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
5
َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2018) Fiscal Policy and Business Cycle in Iran: a DSGE Approach The 8th National Student Conference on Iran Economy, Iran, Babolsar
6
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1397) عوامل موثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی مطالعه موردی شهر ساری دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
7
زهرا میلا علمی، مهدی معظمی گودرزی، یونس نادمی (1397) اثر آزادسازی تجاری و ریسک سیاسی بر رشد درآمد سرانه کشورهای منتخب در حال توسعه با تاکید بر ایران همایش تولید ملی و اشتغال پایدار: جالش ها و راهکارها، ایران¡ بروجرد
8
زهرا میلا علمی، بهمن پاپی، یونس نادمی (1397) اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی با تاکید بر شاخص کاربران اینترنت همایش تولید ملی و اشتغال پایدار: جالش ها و راهکارها، ایران¡ بروجرد
9
زهرا میلا علمی، محبوبه جهادی، سمانه ابراهیم پور (1397) تحولات بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران با تأکید بر زنان سیاست گذاری در آموزش عالی ایران، ایران¡ تهران
10
زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین، سیده مونا سید مهدوی چابک (1396) نگاهی به مشارکت زنان در استان مازندران مقایسه با کل کشور نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
11
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (1396) نظریه های اقتصادی مهاجرت نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
12
طاهره نیک بین، زهرا میلا علمی (1395) اثر آموزش بر درآمد ساکنین حاشیه ی دریای خزر با استفاده از کوهورت های مصنوعی دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، ایران¡ رشت
13
14
سیده سپیده آبان گاه، زهرا میلا علمی، شهریار زروکی (1395) ا همکاری مشترک دانشگاه زرقان- دانشگاه فاطمیه -شرکت دانش پژوهان همایش آفرین- دانشگاه علامه خویی سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، ایران¡ شیراز
15
زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین (1394) اثر آموزش بر درآمد شاغلان در منطقه شهری ایران: کاربردی از مدل مینسر ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مهر94، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
زهرا میلا علمی، امیر حبیب دوست (1398) عوامل موثر بر شکل گیریشبکه مهاجرین داخلی در ایران دانشگاه مازندران
2
زهرا میلا علمی (1396) دستاوردها و چالش ‏های اقتصادی حضور زنان در آموزش عالی: تحلیلی بر یافته‏ های پژوهشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت تحقیقات علوم و فناوری
3
زهرا میلا علمی، سمانه ابراهیم پور، آتنا نیک پی طبری (1395) نقش مراکز کاریابى غیردولتى در اشتغال زنان دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
فاطمه زهرا حسین پور، وحید تقی نژاد عمران، زهرا میلا علمی (1400) تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در ایران
2
سلاله مسلمی، هدی زبیری، زهرا میلا علمی (1398) اثر جهانی شدن بر مصرف انرژی پاک
3
مژگان آذری، یوسف محنت فر، زهرا میلا علمی (1398) مقاسه اثر شدت انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کشور های عضو گروه D8
4
سعید محمدی مجد، مهدیه رضاقلی زاده، زهرا میلا علمی (1398) تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع انرژی بر در ایران
5
آرمان یوسفی بارفروشی، زهرا میلا علمی، امیر منصور طهرانچیان (1397) اثر تکانه های نرخ ارز بر اشتغال در کشورهای صادرکننده نفت اوپک
6
حمید رضا رضویان، یوسف محنت فر، زهرا میلا علمی (1396) تاثیر یارانه های حامل های لنرژی بر کسری بودجه دولت
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
زهرا میلا علمی (1397) چهل سالگی زنان در استان مازندران در مقایسه با کل کشور دانشگاه مازندران
2
زهرا میلا علمی (1397) چالش های اقتصادی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران
3
زهرا میلا علمی (1397) آموزش بالاتر برای زنان و جالش طلاق دانشگاه مازندران

گالری تصاویر

دكتر زهرا علمي