21 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان ارائه يك الگوي هشدار پيش از وقوع نوسانات شديد در بازار سهام تهران: رويكرد ماركوف سوئيچينگ گارچ
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، بازار سهام تهران، الگوی هشدار پیش از وقوع، نوسانات بازدهی.
مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
شناسه DOI
پژوهشگران یونس نادمی (نفر اول) ، اسماعیل ابونوری (نفر دوم) ، زهرا میلا علمی (نفر سوم)

چکیده

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل، ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده از این ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیشبینی نوسانات شدید دست یافت. با توجه به معیارهای انتخاب الگوی AIC و BIC ، مدل رژیم چرخشی مارکوف با توزیع جی ای دی، بهترین مدل برای پیشبینی نوسانات در بازار سهام تهران است. بر اساس این الگو، در این مقاله الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران ارائه شده است. با دستیابی به چنین الگویی می توان سیاست هایی را برای جلوگیری از وقوع چنین نوساناتی اتخاذ کرد و امنیت سرمایه گذاری در بازار سهام تهران را افزایش داد.