20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان اثر آموزش بر مشاركت اقتصادي زنان در كشورهاي خاورميانه و شمال‏ آفريقا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
توسعه اقتصادی؛ فرضیه U شکل؛ پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک؛ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)
مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی (نفر اول) ، خیزران روستایی شلمانی (نفر دوم)

چکیده

تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962Mincer;) و کاین (1966Cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کرده‏است. در سال‏های اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته به‏طور چشمگیری افزایش یافته‎‏است در حالی‏که در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظه‏ای نداشته‏ است. از این رو، این پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه U شکل و دیگر عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی نموده ‏است. برای دست­یابی به این هدف، از روش پانل پروبیت کسری بازه­ی صفر و یک در دوره­ی زمانی 1990 تا 2010 استفاده شده ‏است. نتایج برآورد حاکی از آن است که رابطه­ی بین توسعه ی اقتصادی و نرخ مشارکت زنان کشورهای منطقه منا U شکل ‏است. همچنین، آموزش عالی اثری مثبت و معنادار بر نرخ مشارکت زنان این منطقه دارد. نرخ بیکاری و باروری سبب کاهش حضور زنان در بازار کار شده‏‏ است. با تأیید فرضیه‏ی Uشکلِ رابطه میان توسعه ی اقتصادی و مشارکت زنان و با توجه به دوران گذار کشورهای مورد مطالعه از مراحل توسعه یافتگی، افزایش سطح سواد به ‏ویژه در میان دختران، افزایش نرخ مشارکت زنان در این کشورها مورد انتظار است. این خود هشداری برای سیاست گزاران اقتصادی است که با زمینه سازی و سرمایه گذاری مناسب جهت تسهیل حضور زنان در بازار کار، از سرمایه فکری و معنوی نیمی از نیروی بالقوه جامعه، استفاده ی بهتر نمایند.