12 بهمن 1401
علي ولي نژاد

علی ولی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مازندران-بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده علوم ریاضی- گروه علوم کامپیوتر
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 01135302478
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی