01 فروردین 1402
امير منصور طهرانچيان

امیر منصور طهرانچیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 9117778500
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
چالش محدودیت های تجاری نامتعارف (با نگاهی به روند شاخص های اقتصاد پولی و اقتصاد کلان در 29 کشور مورد تحریم)
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
محدودیت تجاری نامتعارف،اقتصاد بین الملل،تجارت بین الملل
پژوهشگران امیر منصور طهرانچیان (نفر اول) ، مهدی شهرازی (نفر دوم) ، حسنعلی آقاجانی (نفر سوم)

چکیده

منابع طبیعی،سرمایه انسانی و فناوری از توزیع یکسانی بین کشورها برخوردار نیستند.از این رو،در یک تحلیل نظری ،تجارت آزاد از طریق تبادل منابع مالی، عوامل تولید، کالاهای تولیدی و برهم فزایی دانش و فناوری های جدید، امکان دستیابی به رفاهی فراتر از مرز امکانات تولید را فراهم می کند.با وجود این،دنیای واقعی، همواره از الگوهای خوش بینانه نئوکلاسیکی پیروی نمی-کنند. علاوه بر محدودیت های تجاری متعارف مانند، تعرفه ها و یا محدودیت های مقداری ،بویژه پس از جنگ جهانی دوم "تحریم های اقتصادی" که به صورت یکجانبه یا چندجانبه اعمال شوند، به عنوان "محدودیت تجاری نامتعارف" ،چالش جدید و جدی در مسیر تجارت آزاد محسوب می-شوند. در این کتاب علاوه بر ارایه دیدگاه های نظری موافق و مخالف با تجارت آزاد،روند برخی شاخص های مهم اقتصاد کلان و اقتصاد پولی در 29 کشور مورد تحریم مورد بررسی و برآوردهای اقتصاد سنجی قرار گرفته است...